Web sitemizin güncellenme işlemleri devam etmektedir.

Staj

Staj ile ilgili bilgiler

İşletme Bölümü öğrencileri aşağıdaki koşulları sağladıkları takdirde, yapacakları stajların SGK prim ödemelerini (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi) Boğaziçi Üniversitesi'nin karşılamasını talep edebilirler.

Staj süresince öğrencinin SGK prim ödemesinin Boğaziçi Üniversitesi tarafından karşılanması için öğrencinin:

·         azami eğitim süresini aşmamış olması (en fazla ondört yarıyıl),

·         stajını ders aldığı dönemler dışında yapması (kış ya da ders almıyorsa yaz tatili süresi boyunca),

·         eğitim süresince SGK primi ödenerek yaptığı stajların 60 iş gününü aşmamış olması gerekmektedir.

Bu koşulları sağlayan öğrenciler İşletme Bölümü'nden onay yazısı alabilirler. Sürecin başlaması için İşletme Bölümü Sekreterliğiyle iletişime geçmeleri gerekmektedir.”

Detaylı bilgi için Doç. Dr. Neslihan Yılmaz ile iletişime geçebilirsiniz.