Web sitemizin güncellenme işlemleri devam etmektedir.

Genel Bilgiler

İşletme Bölümü öğrencilerine, İşletme'de BA (Lisans) derecesi veren bir program sunmaktadır.

Mükemmellik arayışını benimseyen İşletme Bölümü, öğrencilerini Türkiye ve uluslararası piyasalardaki zorlu koşullarla karşılaşmaya hazırlar. Bölüm, özellikle idari bilimler, ekonomi ve sosyal bilimler alanlarında disiplinlerarası bir eğitimi destekler.

Giderek artan küresel rekabette Boğaziçili yöneticiler bilgili, rekabetçi ve yenilikçi olmalıdır. Uluslararası işletmecilik idaresi, uluslararası finans ve uluslararası pazarlama derslerinde Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki yeri vurgulanmaktadır.

Lisans programı, öğrencilerin Türkiye'de daha iyi bir toplum yaratmaları amacıyla lider olarak yetişmelerini sağlamayı hedefler.

Bölüm, öğrencilerin ve akademik kadronun sorunsalları saptayıp tartışma ortamı içinde birlikte çözümledikleri katılımcı bir yaklaşımı benimser. Bölüm, aynı zamanda öğrencilerin beceri ve aktivitelerini geliştirebilecekleri ders dışı ilgi alanları edinmelerine destek olur.

Öğrenciler, etkili iletişim becerileri, toplumsal sorumluluk duygusu, yeniliğe açıklık ve esnek bir zihniyetle donatılır.

Türkiye 21. yüzyılın zorlu koşullarına doğru ilerlerken, bölüm mezunları önde gelen yönetici konumlarında yerlerini almaya hazırlanmaktadırlar. Bölüm programları, aynı zamanda, öğrencileri eğitimlerine lisansüstü düzeyde devam etmeleri için hazırlamak üzere tasarlanmıştır.

İşletme Bölümü tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İşletme Bölümü ile ilgili tanıtım videolarını aşağıda bulabilirsiniz: