Web sitemizin güncellenme işlemleri devam etmektedir.

Ders Seçimi

Ders Seçimi ile İlgili Kurallar

 • Üniversite ilk iki yarıyılındaki öğrenciler için geçerli kurallar:
 1. Öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında bulunan bütün dersleri ilk açıldıklarında almak zorundadır. Bu öğrenciler programlarının ilk iki yarıyılında alınması gereken dersleri bırakamaz, almayı erteleyemez, bu derslerden çekilemez ve kredisiz alınan dersler hariç fazla ders yükü alamazlar.
 2. Öğrenci, birinci sınıfın birinci döneminde bir dersten kaldıysa, dersin açıldığı ilk dönem o dersi tekrar almak zorundadır. Eğer kaldığı ders bir sonraki dönem açılmadıysa, söz konusu dönemde açılan ve önkoşulu olmayan zorunlu derslerini alır.
 3. 2018-2019 eğitim yılı Güz dönemi özelinde, zorunlu birinci sınıf derslerinden Psikolojiye Giriş (PSY 101) dersi için, İşletme Bölümü öğrencilerine 120 kotalık hak açılmıştır. POLS 101 dersi ise Bahar döneminde açılacaktır.

 • Lisans öğrenimine, ingilizce yeterlilik sınavını geçip (örneğin Haziran İngilizce Yeterlilik Sınavı) yaz dönemi ile başlamak isteyen öğrenciler, yaz okulunda sadece yabancı dil derslerini seçebilirler.
 • İşletme Bölümü 1. ve 2. yıl programındaki derslerden DC veya DD alan öğrenciler bu dersleri tekrar edebilirler (İlkbahar 2010-2011 dönemi itibariyle geçerlidir). Ögrenciler bu derslerden en çok altısını, son alınışlarını izleyen üç yarıyıl içinde ve her yarıyılda en çok bir tane olmak üzere danışman onayı ile tekrarlayabilirler. Uygulamanın başlatıldığı 2010-2011 ilkbahar döneminde izinli olan öğrenciler için, 2010-2011 ilkbahar dönemi tekrarlanacak dersin alınacağı 3 dönemden biri olarak sayılmayacaktır.
 • Repeat durumundaki öğrenciler F notlu derslerini ilk verildikleri dönemde tekrarlamak zorundadırlar, DC ve DD notlu derslerini ise isterlerse tekrar edebilirler. Bu aldıkları derslere ek olarak en çok 2 yeni ders alabilirler. Bölümlerinin ortalama dönem kredisi üzerinde ders yükü alamazlar.
 • Pass/Fail notlu derslerden eğitim hayatı süresince en fazla 2 ders alınabilir. Bu derslerin kredileri, toplam krediye sayılır. Diğer üniversitesilerde notlu olarak alınan ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki derslerin yerine saydırılan dersler, Pass/Fail kuralının dışındadır.
 • 2010-2011 akademik yılı sonbahar dönemi ve sonrasında İşletme bölümüne başlayan öğrenciler için geçerli olmak üzere, dil yeterlilik sınavının sonucuna bağlı olmadan, iki HSS dersi alınması zorunludur. 2009-2010 ve sonraki yıllar girişli öğrenciler için uygun bulunan HSS dersleri HUM 101, HUM 102, HIST 105, HIST 106, PHIL 101, PHIL 105, PHIL 111 ve PHIL 112; 2009-2010 öncesi yıllar girişli öğrenciler için uygun bulunan HSS dersleri ise HUM 101, HUM 102, HIST 105, HIST 106, PHIL 101, PHIL 105, PHIL 111, PHIL 112, PHIL 131, PHIL 132 ve proficiency sınavından C ile geçen öğrenciler için ilk dönem bir Advanced English'dir.
 • Öğrenim süresince öngörülen sayıda "Area Elective" ve "Unrestricted Elective" dersi alınmalıdır. Ancak "Unrestricted Elective" yerine "Area Elective" ders alınabilir.
 • "Unrestricted" veya "Area Elective" derslerinden F, DD veya DC notu alan bir öğrenci, başka bir "Unrestricted" veya "Area Elective" dersi alarak notunu repeat edebilir.
 • Giriş tarihi 2005 veya daha eski olan öğrencilerin üniversitede verilen herhangi bir dersi "Unrestricted Elective" olarak alabileceği kararlaştırılmıştır. Ancak UBYO (MIS, INTT, TOUR) ve School of Foreign Languages'de verilen dersler için danışman onayı ve Fakültemizde verilmeyen dersler arasından seçilmesi şartı konulmuştur. 2006 ve sonrası girişli öğrenciler ise, School of Foreign Languages'da verilen "AE" kodlu derslerden (100 kodlu olmamak şartıyla) en fazla 1 ders, UBYO'dan en fazla 2 ders seçebilirler.
 • Öğrencilerin, önkoşulu "4th year standing" olan dersleri alabilmeleri için kayıtlı olduğu programın asgari mezuniyet kredisinden, programın son sınıf azami ders kredisi toplamının eksiği kadar krediyi (142 veya 144 eksi 30, dolayısiyle 112 veya 114) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • 4. sınıf öğrencilerinden GNO 3.00 ve yukarısı olanlar "Area Elective" olarak AD 500 kodlu iki ders alabilirler. Dersi veren öğretim üyesinin onayı gerekir.
 • AD 311'in, AD 312'nin önkoşulu olmaktan çıkarılmasına karar verilmiştir.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler, HTR 311/312 ve TK 221/222 yerine o bölümden yabancı uyruklular için açılan HTR ve TK kodlu başka ders alırlar.
 • Öğrenciler, "Bölüm Seçmeli" olarak sadece "AD" kodlu dersleri alabilirler.
 • Dönem başı minimum kredi 15'tir.
 • Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği-Madde 9: Bölümlerin ortalama dönem kredisi, mezuniyet kredisinin okunacak dönem sayısına bölünmesi ile bulunur ve öğrenci hangi dönem (ilk sene dışında) ve statüde (örn: repeating) olursa olsun, herhangi bir dönemdeki fazla ders yükü, en fazla bu kredinin 8 fazlası veya 2 ders olabilir (İşletme Bölümü'nün mezuniyet dönem sayısı 8, mezuniyet kredisi alınan HSS seçmelisine bağlı olarak 142 veya 144'tür).
 • Eski programdaki derslere karşılık gelen dersler aşağıdaki gibi olup, 2012 Güz döneminden önce bölüme katılmış olan öğrenciler için geçerlidir:

 

       -  AD 150  Bilgi İşleme Giriş                            -    AD 102 Yönetime Giriş

       -  AD 104  İş İletişimi                                      -    AD 204 İş İletişimi

       - AD 202 İşletmelerde Araştırma Yöntemleri   -    AD 302 Araştırma Yöntemleri

       - AD 341 Pazarlamaya Giriş                            -    AD 242 Stratejik Pazarlama Yönetimi