Web sitemizin güncellenme işlemleri devam etmektedir.

Öğrencilerimizden birincilik ödülü!

Öğrencilerimiz Osman İlter ve Seda Peksevim, İktisadi Araştırma Vakfı'nın Küresel Ticaret Savaşları ve bunların Dünya ve Türkiye üzerine etkisi üzerine düzenlediği ve kazananı Prof. Dr. Orhan Dikmen araştırma ödülü ile ödüllendirdiği araştırma yarışmasında güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak birinci geldiler.

Yalnızca öğrencilerin değil, akademisyenlerin de yer aldığı ve rekabetin hayli yüksek olduğu bu yarışmadan birincilikle dönen öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Öğrencilerimizle bu sürecin nasıl başladığı, devam ettiği ve onları başarıya götüren faktörlerin neler olduğu üzerine bir görüşme yaptık:

 

1-) Yarışmaya katılma sürecinizden biraz bahseder misiniz?

Seda Peksevim: Bir sohbetimiz sırasında yazar arkadaşım Osman İlter, İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın (İAV) düzenlediği yarışmadan bahsetti. Yarışmanın konusu “Küresel Ticarette Yeni Korumacılık: Ticaret Savaşlarının ve Dünya ve Türkiye Ekonomisine Yansımaları” olarak belirlenmişti. Konunun güncelliği ve ticaret savaşlarının Türkiye ekonomisi üzerine etkilerinin de incelenecek olması oldukça ilgimizi çekti.

Osman İlter: Türkiye’deki ekonomik, sosyal ve mali sorunları araştırmak ve bunlara çözüm önerileri geliştirmek amacıyla hizmet eden ve köklü bir vakıf olan İAV tarafından düzenlenen bu yarışmayı akademik açıdan kendimizi test edebileceğimiz bir fırsat olarak gördük ve yarışmaya katılmaya karar verdik.

 

2-) Bu araştırma konusunu çalışırken sizi motive eden faktörler ve karşılaştığınız zorluklar nelerdi?

Seda Peksevim: Benim lisans eğitimim iktisat temelli olmasına rağmen yüksek lisansımı ve şimdiki doktora çalışmalarımı emeklilik fonları ve finansal istikrar üzerine yürütmekteyim. Ekonomi ve finans birbiriyle ilişkili disiplinler olsa da son başvuru tarihine kadar bu kadar kapsamlı bir araştırmayı yetiştirebileceğimizden emin değildim. Diğer bir yandan; doğru iş bölümü, nitelikli literatür taraması ve ekonometrik analizler konusunda kazandığımız önceki tecrübelerin bu ödülü kazanmamızda önemli etkenler olduğunu söyleyebilirim. Özellikle, Boğaziçi Üniversitesi’nde ders aldığım tüm ekonometri hocalarıma da buradan teşekkür etmek isterim.

Osman İlter: Ben de lisans ve yüksek lisans eğitimimde tamamen finans alanına eğildim. Ekonomi akademik disiplin olarak aşina olduğum bir alan değildi. Bununla beraber ekonomi alanındaki güncel gelişmeler her zaman ilgimi çekmekteydi. Yarışma başvurusu Nisan ayında açılmıştı ama biz eylül ayında yarışmadan haberdar olduk. Son başvuru tarihine üç aydan az bir süremiz kalmıştı, bu yüzden süre sınırıyla uğraşmak da bizim için zorluydu. Diğer bir yandan çok değerli akademisyenlerin de bu yarışmaya başvurabileceği fikri bizi çekindirmedi değil.

 

3-) Yarışma sonunda araştırmanız kitap olarak da basıldı. Kitabınızdan ana hatlarıyla biraz bahsedebilir misiniz?

Seda Peksevim: Kitabın ilk bölümde serbest ticaret, ekonomik büyüme ve dış ticarette korumacılık politikaları ile ilgili literatür çalışmalarını detaylı bir şekilde inceledik. Bu bölümde okuyucular tarifeler, ambargolar ve diğer tarife dışı engellerle ilgili farklı ülke uygulamalarına da ulaşabilirler.

İkinci bölümde ise ticari dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkeler için farklı ekonometrik metotları kullanarak analiz ettik. Özellikle, gelişmekte olan ülkeler bazında yapılan önceki çalışmaların oldukça az sayıda olması ve bir çoğunun ekonometrik analizlerde karşılaşılan endojenlik sorununu ele almaması, bu alandaki literatüre katkıda bulunmamızı sağladı.

Osman İlter: Bahsedilen iki bölüme ek olarak, son bölümde ticaret savaşlarının olası etkilerini Türkiye, ABD, Çin ve Meksika için bir simülasyon çalışması üzerinden inceledik. Bu bölümde Dünya Bankası (WITS) veri tabanında yer alan SMART ticaret simülasyonu ile, uygulanan farklı tarife değerlerinin ülke ekonomisi, refahı ve ticaret göstergeleri üzerine etkisini detaylı bir şekilde analiz ettik.

 

4-) Çalışmanız hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler kitabınıza nasıl ulaşabilir?

Seda Peksevim: Kitabımız, Prof. Dr. Orhan Dikmen araştırma ödülünün çıktısı olarak yayınlandı. Sonrasında ise, özellikle akademik hayatta yer alan araştırmacıların göstermiş olduğu ilgi sebebiyle ikinci baskıya geçtik. Şu anda kitabımız İktisadi Araştırmalar Vakfı’ndan temin edilebiliyor. Kitabın tüm yayın hakları da İktisadi Araştırmalar Vakfı’na ait.

 

5-) Lisans veya lisansüstü öğrencilerden de bu tarz yarışmalara katılmak isteyenler mutlaka olacaktır. Onlara neler tavsiye edersiniz?

Seda Peksevim: Öncelikle akademik hayatta odak noktanız haline gelen bir araştırma konunuzun olması önemli. Daha önemlisi ise, bu konuyu sevmeniz ve konunuzla ilgili sorunlara çözüm getirmek için vaktinizin büyük bir çoğunluğunu araştırma yaparak geçirmeniz. Buna ek olarak, farklı alanlarda da kendinizi beslemek için bu ödüllerin çok önemli fırsatlar olduğuna inanıyorum. Ödül başvurularının belirli tarihlerinin olması, akademik hayattaki araştırmacıların disiplinini arttırmak anlamında da bir avantaj.

Osman İlter: Yaptığınız akademik çalışmanın değer gördüğünü bilmek, akademik hayata yeni atılan bir araştırmacı için oldukça motive edici. Bu sebeple, araştırmacıların bu tarz yarışma ve ödülleri takip etmesi ve fırsatları değerlendirmesi önemli.  Yarışma ve ödülleri, kendilerini akademik hayatta farklı konularda geliştirmek anlamında önemli fırsatlar olarak görmelerini tavsiye edebilirim.