Web sitemizin güncellenme işlemleri devam etmektedir.

Özel Durumlar

Özel Öğrenci Durumunun Esasları - Lisans

Özel öğrenciler belirli şartlarla bir programı izlemelerine izin verilen öğrencilerdir.

Özel öğrencilere diploma ya da ünvan verilmez. Ancak, izledikleri programda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge Kayıt İşleri Müdürlüğü'nce verilebilir.

Özel öğrenci statüsünde iken alınan notlar ve krediler Boğaziçi Üniversitesi'ne yatay geçiş kredisi olarak kullanılamaz.

Özel öğrenci olmak isteyenlerin başvuruları, ilgili yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır. Yönetim Kurulları kabul kararlarını alırken öğrencilerin alacağı dersleri de belirler. Özel öğrenci kabul kararı en fazla iki dönem için geçerlidir. İki dönem sonunda özel öğrenci statüsünün devamı için Yönetim Kurulu yeniden karar alır. Uzatma talepleri GNO ya göre karara bağlanır.

Yapılan bir başvurunun işleme konulabilmesi için öğrencinin:

  1. Başvurduğu Fakülte veya Yüksekokul imkanlarının elverişli olması,
  2. İngilizce bilgi düzeyinin yeterliliğinin belgelenmesi,
  3. Bir örgün yükseköğretim kurumuna kabul edilmiş olması,
  4. Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla ilişiğinin kesilmemiş olması gereklidir.

İşletme Bölümü Özel Öğrenci Başvuru Şartları - Lisans

İngilizce bildiğini belgelemek;

BU English Proficiency,

Min. TOEFL 213 ve writing min. 4.5, ya da min. IELTS 7

Min GNO: 2.50 / 4.00

 

Özel Öğrenci Durumunun Esasları - Yüksek Lisans

Özel öğrenciler, Enstitülerce belirlenen koşullarla bazı dersleri izlemelerine izin verilen öğrencilerdir.

Özel öğrencilere diploma ya da ünvan verilmez. Ancak, izledikleri programda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge Kayıt İşleri Müdürlüğü'nce verilebilir. Özel öğrenci statüsünde iken alınan notlar ve krediler Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü programlarında geçerli değildir.

Özel öğrencilik başvuruları, akademik takvimde belirlenen süreler içinde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü'ne yapılır. Yapılan başvurunun işleme konulabilmesi için adayın :

  1. Başvurduğu Enstitü ve Anabilim Dalı'nın imkanlarının elverişli olması,
  2. Yabancı Diller Yüksek Okulu'nca kabul edilen bir İngilizce Dil sınavında başarılı olması,
  3. Min GNO 2.75 / 4.00 (lisans mezuniyet not ortalaması),
  4. Bir Yükseköğretim programıyla ilişiğinin başarısızlık ya da disiplin suçu nedeniyle kesilmemiş olması koşulları aranır.

Özel öğrencilik başvuruları, ilgili Anabilim dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu'nca incelenir ve karara bağlanır