Web sitemizin güncellenme işlemleri devam etmektedir.

Özel Öğrenciler

 

Özel Öğrenci Durumunun Esasları

 

Özel öğrenciler belirli şartlarla bir programı izlemelerine izin verilen öğrencilerdir.

Özel öğrencilere diploma ya da ünvan verilmez. Ancak, izledikleri programda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge Kayıt İşleri Müdürlüğü'nce verilebilir.

Özel öğrenci statüsünde iken alınan notlar ve krediler Boğaziçi Üniversitesi'ne yatay geçiş kredisi olarak kullanılamaz.

Özel öğrenci olmak isteyenlerin başvuruları, ilgili yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır. Yönetim Kurulları kabul kararlarını alırken öğrencilerin alacağı dersleri de belirler. Özel öğrenci kabul kararı en fazla iki dönem için geçerlidir. İki dönem sonunda özel öğrenci statüsünün devamı için Yönetim Kurulu yeniden karar alır. Uzatma talepleri GNO ya göre karara bağlanır.

Yapılan bir başvurunun işleme konulabilmesi için öğrencinin:

  1. Başvurduğu Fakülte veya Yüksekokul imkanlarının elverişli olması,
  2. İngilizce bilgi düzeyinin yeterliliğinin belgelenmesi,
  3. Bir örgün yükseköğretim kurumuna kabul edilmiş olması,
  4. Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla ilişiğinin kesilmemiş olması gereklidir.

Kayıt başvuru formuna aşağıdan ulaşılabilir.

 

İşletme Bölümü Özel Öğrenci Başvuru Şartları

 

İngilizce bildiğini belgelemek;

BU English Proficiency,

Min. TOEFL 213 ve writing min. 4.5, ya da min. IELTS 7

Min GNO: 2.70 / 4.00